Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2008

Για τα γεγονότα στην Αθήνα, στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον κόσμο

Είμαστε εδώ.

Είμαστε στο δρόμο..

Δε θα περάσει η κρατική τρομοκρατία...